Tầng 3, nhà L2-9, ngõ 70 Lưu Hữu Phước Mỹ Đình, Hà Nội
Thứ 2 - Thứ 6 : 8.00 - 18.00

VIDEO

I – GIỚI THIỆU VỀ NẤM AGARICUS

 

II – TÁC DỤNG CỦA SẢN PHẨM

 

III – DẤU HIỆN NHẬN BIẾT UNG THƯ GAN

error: Content is protected !!